על הפרוייקט

הוחלפה תאורת הסניף לתאורת לד-

אורכים שונים של טיוב לד T8/ T5  לעמוד המוצר

PL  לעמוד המוצר

פרבולים  לעמוד המוצר

פרוזקטורים לעמוד המוצר

.